Öffnungszeit, die (Öffnungszeiten) otevírací doba

obvykle v množném čísle jako Öffnungszeiten

 

durchgehende Öffnungszeiten – stálá otevírací doba

die Ausdehnung der Öffnungszeiten – prodloužení otevírací doby

die Öffnungszeiten beachten/festlegen/verlautbaren/veröffentlichen – dodržovat/upravovat/oznamovat/zveřejňovat otevírací dobu
Ladenöffnungszeit – otevírací doba obchodu

 

 

 

komentář