Leiter, der – vedoucí, dirigent; žebřík; vodič

genitiv Leiters, množné číslo Leiter

Leiter ist ein Gerät mit Sprossen zum Hinauf- und Hinabsteigen. – Žebřík je zařízení s příčkami pro lezení nahoru a dolů.

Leiter sind auch Stoffe, die verschiedene Arten von Energie oder Teilchen weiterleiten können. – Vodiče jsou také látky, které mohou vést různé druhy energie nebo částice.

Leiter ist Führer einer Gruppe oder Institution. –

komentář