zugleich – zároveň, ve stejnou dobu

Manche Menschen handeln von Natur aus mörderisch und selbst-mörderisch zugleich. – Někteří lidé přirozeně jednají vražedně a zároveň sebevražedně.

 

Christen glauben, dass Gott zugleich Vater, Sohn und Heiliger Geist ist. – Křesťané věří, že Bůh je zároveň Otec, Syn a Duch svatý.

komentář