abstellen – odstavit

Fahrräder abstellen verboten. – Zákaz stavění kol.

Vtip se soudruhem Honeckerem, generálním tajemníkem Jednotné socialistické strany Německa za éry DDR.

„Genosse Honecker, der Kollege will sein Fahrrad hier abstellen. Da geht doch nicht, die russische Delegation kommt doch gleich!“ – Meint Honecker: „Meine Güte, dann soll er’s halt abschließen!“

„Soudruhu Honeckere, tento kolega si tady chce postavit kolo. To přece nejde, za chvíli tu bude ruská delegace!“ – Honecker na to: „Proboha, tak si ho má prostě zamknout!“

komentář