Respekt – 

Ich muss an der Stelle mal sagen großen Respekt an die Journalisten die sich dort unter diese Verrückten begeben und berichten. – Na tomto místě musím vyslovit velký respekt novinářům, kteří jdou mezi tyto šílené lidi a přinášejí zprávy.

komentář