berufen – povolávat, jmenovat

Jesus beruft die ersten Jünger. – Ježíš povolává první učedníky.

Bundesregierung beruft Expertenrat für Klimafragen. – Spolková vláda jmenuje odbornou radu pro otázky klimatu.

Bundespräsident beruft neue Mitglieder in den Wissenschaftsrat. – Spolkový prezident jmenuje nové členy Vědecké rady.

komentář