früh – brzký, raný; brzy

von früh auf(brzy) – od rána, od časného rána
in frühester Kindheit – v nejútlejším dětství

früh am Morgen aufstehen – vstát brzy ráno

um vier Uhr früh aufstehen – vstávat ve čtyři ráno

 

komentář