gefeit – obrněný, imunní  

auch die Obrigkeit ist nicht gefeit vor der Sünde – ani úřady nejsou imunní vůči hříchu

komentář