größte(r,…) – největší

Wenn der größte Mann auf die kleinste Frau der Welt trifft.
Když nejvyšší muž potká nejmenší ženu na světě.
Gröfaz (auch in der Schreibweise GröFaZ) ist ein als Spottname gebrauchtes Akronym für „Größter Feldherr aller Zeiten“ und bezeichnet Adolf Hitler.
Gröfaz (také psáno GröFaZ) je jako přezdívka používaný akronym pro „Největšího generála všech dob“ a označuje Adolfa Hitlera.

komentář