Bahnhof – nádraží

 

Hauptbahnhof – hlavní nádraží

 

Nur Bahnhof verstehen

Vtipný doslovný překlad je „rozumět jen nádraží“, ale Němci to používají, když chtějí říct, že ničemu nerozumí nebo nechtějí rozumět.

Wenn ich ehrlich bin, habe ich monatelang nur Bahnhof verstanden. – Mám-li být upřímný, měsíce jsem nerozuměl vůbec ničemu.

 

komentář