Lausitzer – lužický  

Gräberfelder der Lausitzer Kultur in Ostböhmen – Pohřebiště lužické kultury ve Východních Čechách

Zdroj: Vokolek, Vít – Gräberfelder der Lausitzer Kultur in Ostböhmen = Pohřebiště lužické kultury ve východních čechách – Search RSL

komentář