Sternschnuppe

 

padající hvězda malý meteor; malá částice z vesmíru, která při vstupu do zemské atmosféry shoří, a je tedy viditelná pouhým okem

  • Es heißt, wer eine Sternschnuppe sieht, darf sich etwas wünschen und der Wunsch geht in Erfüllung. – Říká se, že kdo vidí padající hvězdu, může si něco přát a přání se splní.
  • Anfang August sind viele Sternschnuppen zu sehen. – Na začátku srpna je vidět mnoho padajících hvězd.
  • Man benötigt etwas Geduld, wenn man Sternschnuppen beobachten will. – Pokud chcete pozorovat padající hvězdy, potřebujete trochu trpělivosti.

komentář