System, das – systém

 

Über das Benutzerkonto identifiziert das System den einzelnen Benutzer. – Přes uživatelské konto identifikuje systém jednotlivého uživatele.

 

komentář