entnehmen – 

Um welche dieser Bedeutungen es sich handelt, muss man dem Kontext entnehmen.
O který z těchto významů se jedná, musí být odvozeno z kontextu.

komentář