gerechtfertigt – oprávněný, omluvitelný, opodstatněný, ospravedlnitelný

Preis ist sicher nicht der günstigste, aber gerechtfertigt. – Cena rozhodně není nejnižší, ale oprávněná.

Diese Maßnahme erweist sich als gerechtfertigt. – Toto opatření se ukazuje jako oprávněné.

komentář