ungehörig – nevhodný, nepřístojný 

sich ungehörig benehmen – chovat se nepřístojně

komentář