kommen – přijít

ich komme
du kommst
er/sie/es kommt

wir kommen
ihr kommt
sie/Sie kommen
 
 
ich kam
du kamst
er/sie/es kam

wir kamen
ihr kamt
sie/Sie kamen
 
 
 
pünktlich, zu spät kommen – přijít včas, pozdě
von links kommen – přijít zleva
nach Hause/ans Ziel kommen – přijít domů/do cíle 

Hochmut kommt vor dem Knall. – Pýcha předchází pád (doslova: Pýcha přichází před ránou/třeskem.)

käme – přišel/přišla/přišlo by            Als käme ich von einem anderen Stern. – Jako bych přišel z jiné hvězdy. …

 

příčestí minulé od kommen – přijít (wir sind gekommen – přišli jsme)

 

auf den Hund kommen

komentář