Liechtensteiner, der – Lichtenštejnec

Jak se přeloží české Lichtenštejn

A jaký je výchozí význam slova Liechtenstein?

komentář