sorbisch – (lužicko)srbský

Der 31-Jährige Domowina-Chef David Statnik redet über die gezielten Angriffe von Neonazis auf sorbische Jugendliche. – 31letý šéf Domowiny David Statnik hovoří o cílených útocích neonacistů na srbskou mládež.

Kleine sorbische Sprachlehre – Malá výuka lužické srbštiny

komentář