früher – dřívější, bývalý; dříve

Der frühere Bundeskanzler Helmut Kohl. – Bývalý spolkový kancléř Helmut Kohl.

Früher war es auch in Deutschland gang und gäbe dem anderen ein freundliches „Grüß Gott“ entgegenzubringen. – Dříve bylo také v Německu zvykem říkat přátelské „Grüß Gott“ druhé osobě.

komentář