Infektion, die – infekce

 

Atemwege-Infektion – respirační infekce, infekce dýchacích cest
Infektion übertragen – přenášet infekci
Infektionskrankheit – infekční nemoc
Infektionsquelle – zdroj infekce
Infektionsprävention – prevence infekce
Infektionsschutz – ochrana před infekcí
Infektionsrisiko – riziko infekce
Hautinfektion – kožní infekce
Infektionsüberwachung – sledování infekce

 

Wundinfektion – infekce rány

Tröpfcheninfektion – infekce kapičkami

komentář