Premierminister, der – ministerský předseda, předseda vlády

zum neuen Premierminister ernannt – jmenován novým předsedou vlády

komentář