Gebüsch, das – houští, houština, křoví

Einer habe kehrtgemacht und sich in einem Gebüsch versteckt. – Jeden z nich se otočil a schoval se v křoví.

Lass uns eine Pause neben diesem Gebüsch da machen. – Udělejme si přestávku vedle těchto keřů.

komentář