lernen – (na)učit se

Märchen von einem, der auszog das Fürchten zu lernen. – Pohádka o jednom, kdo se vydal naučit se bát.

příčesté minulé od lernen – gelernt

gelernt jako adjektivum: vyučený, naučený (gelernter Koch – vyučený kuchař)

Lebensunterhalt im gelernten Beruf zu verdienen – vydělávat si na živobytí v profesi, které jste se naučili

Peter kann brauchen, was er gelernt hat. – Peter může použít to, co se naučil.

Ich habe von Alla viel gelernt. – Hodně jsem se od Ally naučil.

komentář