Parlamentarier, der – poslanec

Tschechischer Parlamentarier bei rassistischem Angriff verletzt. – Český poslanec zraněn při rasistickém útoku.

EU-Parlamentarier Brok kritisiert US-Botschafter. – Poslanec EU Brok kritizuje velvyslance USA.

komentář