Pause, die – přestávka

Ich brauche eine Pause. – Potřebuju přestávku.

Bei einem Übergang von einem Hauptpunkt zu einem anderen gibt eine Pause den Zuhörern Gelegenheit zu überlegen. – Při přechodu od jednoho hlavního bodu k druhému dává přestávka posluchači příležitost k přemýšlení.

Sommerpause – letní přestávka

komentář