Stadtgebiet – městská oblast

Zum Stadtgebiet gehören alle Grundstücke der ehemaligen Stadt. – Městská oblast zahrnuje všechny pozemky bývalého města.

komentář