verlassen – opustit, odejít; opuštěný

také jako přídavné jméno:

Verlassen aussehen – vypadat opuštěně. Například “Der alte Hof sieht sehr verlassen aus” – starý statek vypadá velmi opuštěně.

 

Sag nie du hast die wahre Liebe verloren, denn die wahre Liebe würde dich niemals verlassen. – Nikdy neříkej, že jsi ztratil pravou lásku, protože pravá láska by tě nikdy neopustila.

 

Wann haben Sie diese Position verlassen? – Kdy jste odešel z této pozice?

ihn verläßt die Kraft — opouští ho síla (doslova: síly)

ihn verläßt die Hoffnung — opouští ho naděje

 

Jemanden verlassen – opustit někoho, třeba vztah nebo manžela. Například “Sie hat ihren Mann verlassen” – opustila svého manžela.

Etwas verlassen – opustit něco, například dům, byt nebo město. Například “Er hat seine Heimatstadt verlassen” – opustil své rodné město.

Sich auf jemanden/etwas verlassen – spoléhat se na někoho nebo něco. Například “Ich kann mich auf ihn verlassen” – mohu se na něj spolehnout.

Verlassen aussehen – vypadat opuštěně. Například “Der alte Hof sieht sehr verlassen aus” – starý statek vypadá velmi opuštěně.

Verlassen werden – být opuštěný. Například “Er hat Angst, verlassen zu werden” – má strach být opuštěn.

 

Blinken beim Verlassen
Blinken beim Verlassen (Photo credit: Wikipedia)

Dopravní značka “beim Verlassen – “při opouštění” se obvykle používá jako označení zóny, ve které je třeba být opatrný a dodržovat určitá pravidla při opouštění této oblasti, například Blinken beim Verlassen – při opouštění použít blinkr.

Můžete ji vidět například na vjezdu do parkoviště nebo na vjezdu do silnice s jednosměrným provozem. Znamená to, že v této oblasti musíte dodržovat určitá pravidla, jako například dát přednost vjezdu vozidel z jiných směrů nebo dodržovat určitou maximální rychlost.

Enhanced by Zemanta

komentář