Jutta

“Jutta” je ženské křestní jméno, které je populární od 30. let 20. století.

Der Name bedeutet “die aus Jütland Stammende” oder “die Jütländerin”. Jütland ist eine Halbinsel in Dänemark.  Jméno znamená „ta z Jutska“ nebo „Jutlanďanka“. Jutsko je poloostrov v Dánsku.

Der Name Jutta ist heute noch relativ gebräuchlich und wird oft als Kurzform für den Namen Judith verwendet.  Jméno Jutta je i dnes poměrně běžné a často se používá jako krátká forma jména Judita.

 

komentář