unter – pod 

přídavné jméno
dolní, spodní
podstatné jméno
spodek v kartách
předložka
pod, mezi, při

jako předložka je unter s dativem:  unter dem Fenster – pod oknem (v tomto případě na rozdíl od českého sedmého pádu)

unter dem Wasser/der Erde – pod vodou/zemí

komentář