Überstunden – přesčas 

Überstunden machen – pracovat přesčas

komentář