gehören – patřit, náležet, příslušet

 
také: angehören, knižně zugehören

 

Unsere Kinder sind hier geboren worden und zur Schule gegangen. Sie gehören in die Schweiz. – Naše děti se tu narodily a chodily do školy. Patří do Švýcarska.

Mein Körper gehört mir. – Moje tělo patří mě.

Er gehört schon ganz zu unserer Familie. – Patří už úplně k naší rodině.

Der gehört schon lange hinter Gitter. – Ten už dlouho patří za mříže.

Seit 1919 gehört Südtirol nicht mehr zu Österreich, sondern zu Italien. – Od roku 1919 nepatří Jižní Tyrolsko k Rakousku, ale k Itálii.

 

Opa gehört zu einer politischen Partei. – Děda je v jedné politické straně.

 

  • zur Familie gehören (být členem rodiny)
  • zur Tradition gehören (patřit k tradici)
  • zur Kultur gehören (patřit k kultuře)
  • zur Elite gehören (patřit k elitě)
  • zum guten Ton gehören (patřit k dobrému tónu)
  • zum Alltag gehören (být součástí každodenního života)

 

 

Meine Daten gehören mir!

komentář