Klassiker, der

 

Německé slovo “Klassiker” se používá pro označení něčeho, co je považováno za klasiku. Může se jednat o knihu, film nebo hudební skladbu, která je považována za vynikající a trvalou hodnotu. Příklad: “Der Klassiker unter den Filmen ist ‘Der Pate’.” (Klasikou mezi filmy je “Kmotr”).

Ve významu klasika se používá i slovo Klassik, ale ta se týká skupiny, kategorie, oboru, zatímco Klassiker označuje jedno konkrétní dílo nebo věc, která zaujala svým kvalitativním charakterem a stala se tak klasikou.

 

Klassiker sind klassische Werke, Autoren, oder Produkte. – Klasika jsou klasická díla, autoři nebo produkty.

 

  • “Der Klassiker unter den Romanen ist ‘Der Streifzug durch die Nacht’.” (Klasikou mezi romány je “Výlet v noci.”)
  • “Beethovens Neunte Symphonie ist ein Klassiker der klassischen Musik.” (Beethovenova devátá symfonie je klasikou klasické hudby.)
  • “Der Mercedes Benz SL ist ein Klassiker unter den Oldtimern.” (Mercedes Benz SL je klasikou mezi oldtimery.)
  • “Der Klassiker unter den deutschen Filmen ist ‘Das Boot’.” (Klasikou mezi německými filmy je “Loď”).

 

Sein Film wird international als Klassiker anerkannt. – Jeho film je mezinárodně uznáván jako klasický.

xx

komentář