Sünde, die – hřích  

Ein Mann geht zum Pfarrer und fragt: “Sagen Sie mal, ist es eine Sünde am Sonntag Golf zu spielen?” Antwort des Pfarrers: “So wie Sie spielen ist es immer eine Sünde!” – Muž jde za farářem a ptá se: „Řekněte mi, je hřích hrát v neděli golf?“ Odpověď faráře: „Jak to hrajete vy, je vždycky hřích!“

komentář