vermissen – chybět, postrádat

Ich habe dich vermisst. – Chyběla jsi mi.

komentář