Freikirche, die – svobodná církev

Freikirche (doslova: svobodná církev) je typicky evangelická církev, která je nezávislá na státu, a tedy také na státní církvi (Staatskirche).

Freikirche bezeichnete ursprünglich eine evangelische Kirche, die – im Gegensatz zu einer Staatskirche – vom Staat unabhängig war. – Původně svobodná církev označovala evangelickou církev, která byla na rozdíl od státní církve nezávislá na státu.

V dnešní době bývá přívlastek „frei“ chápán  také ve smyslu svobody i v jiných věcech: dobrovolné členství, obecné nezávislosti toho kterého společenství nebo jako označení určitého teologického postoje.

In Brasilien verliert die katholische Kirche immer mehr Gläubige an die Freikirchen: Der Katholiken-Anteil im Umland der Metropole Sao Paulo hat sich in den vergangenen 50 Jahren halbiert, wobei ein Drittel der Gläubigen zu den Frei- oder Pfingstkirchen abgewandert ist. – V Brazílii katolická církev ztrácí stále více věřících ve prospěch svobodných církví: podíl katolíků v oblasti kolem metropole Sao Paulo se za posledních 50 let snížil na polovinu, přičemž třetina věřících migruje do svobodných nebo letničních. kostely.
 

 

komentář