schnitzen – vyřezávat

 

eine Madonna schnitzen – vyřezat Madonnu

Jemand hat seinen Namen in die Rinde dieses Baums geschnitzt. – Někdo vyřezal své jméno do kůry tohoto stromu.

 

Beim Schnitzen wird ein Werkstück durch gezielte Schnitte in eine bestimmte Form gebracht.  Vyřezávání je proces tvarování obrobku do určitého tvaru pomocí specifických řezů.

 

‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
?ap=AelMZallB4FMtr29IIGntbrJcFRdVRFS&p=1290?ap=AelMZallB4FMtr29IIGntbrJcFRdVRFS&p=1291?ap=AelMZallB4FMtr29IIGntbrJcFRdVRFS&p=1292?ap=AelMZallB4FMtr29IIGntbrJcFRdVRFS&p=1293?ap=AelMZallB4FMtr29IIGntbrJcFRdVRFS&p=1294?ap=AelMZallB4FMtr29IIGntbrJcFRdVRFS&p=1295?ap=AelMZallB4FMtr29IIGntbrJcFRdVRFS&p=1296?ap=AelMZallB4FMtr29IIGntbrJcFRdVRFS&p=1297?ap=AelMZallB4FMtr29IIGntbrJcFRdVRFS&p=1298?ap=AelMZallB4FMtr29IIGntbrJcFRdVRFS&p=1299?ap=AelMZallB4FMtr29IIGntVovZOlXfaZ2&p=112%2f2294?ap=AelMZallB4FMtr29IIGntVovZOlXfaZ2&p=110%2f2295?ap=AelMZallB4FMtr29IIGntVovZOlXfaZ2&p=113%2f2297?ap=AelMZallB4FMtr29IIGntVovZOlXfaZ2&p=111%2f2296?ap=AelMZallB4FMtr29IIGntVovZOlXfaZ2&p=118%2f2303?ap=AelMZallB4FMtr29IIGntVovZOlXfaZ2&p=119%2f2304?ap=AelMZallB4FMtr29IIGntVovZOlXfaZ2&p=125%2f2305?ap=AelMZallB4FMtr29IIGntVovZOlXfaZ2&p=115%2f2306logo.gif

 

komentář