überaus

mimořádně

Die Kontrolle der Mitarbeiter war offensichtlich überaus lax. – Kontrola zaměstnanců byla zjevně extrémně laxní.

komentář