Mitte, die – střed, centrum

die Mitte der Welt – střed světa das Reich der Mitte – Říše středu (Čína) ab durch die Mitte – rychle zmizet (asi z divadelního jazyka – nejkratší způsob opuštění jeviště je jeho středem) Ab Mitte September kann ich fast jede Woche nach Zittau fahren. – Od poloviny září mohu jezdit do Zittau (Žitavy) téměř každý týden. die Mitte der Welt – střed světa das Reich der Mitte – Říše středu (Čína) ab durch die Mitte – rychle zmizet (asi z divadelního jazyka – nejkratší způsob opuštění jeviště je jeho středem) Ab Mitte September kann ich fast jede Woche nach Zittau fahren. – Od poloviny září mohu jezdit do Zittau (Žitavy) téměř každý týden. Der seit Mitte Dezember bestehende Lockdown wird nicht nur verlängert, sondern sogar auch weiter verschärft, so wurde es in dieser Woche von der Regierung beschlossen. – Lockdown, který platí od poloviny prosince, bude nejen prodloužen, ale také dále zpřísněn, jak vláda tento týden rozhodla. Der Name Walter gehörte von der Mitte der 1890er Jahre bis zur Mitte der 1920er Jahre zu den zehn meistvergebenen Vornamen für Jungen in Deutschland. – Jméno Walter patřilo od poloviny 90. let 19. století do poloviny 20. let 20. století k deseti nejčastěji dávaných křestních jmen pro chlapce v Německu. . . . Mitte je nejcentrálnější čtvrť Berlína. Skládá se ze šesti dílčích částí: Mitte, Gesundbrunnen, Hansaviertel, Moabit, Tiergarten, Wedding. Wien Mitte je vídeňský dopravní uzel v blízkosti centra města. Je zcela pod zemí a má hlavní vchod na Landstraße Hauptstrasse, nedaleko od Stubentoru. Kromě regionálních a S-Bahn vlaků ÖBB zde zastavují také tramvajová linka O a autobusová linka 74A. Je tu i stanice metra pod názvem Landstraβe, kde můžete přestoupit na linky U-Bahn U3 a U4. Končí tu City Airport Train, který poskytuje nepřetržitou dopravu na vídeňské mezinárodní letiště. Stanice prošla rozsáhlou rekonstrukcí a nachází se pod novým nákupním centrem.
Der seit Mitte Dezember bestehende Lockdown wird nicht nur verlängert, sondern sogar auch weiter verschärft, so wurde es in dieser Woche von der Regierung beschlossen. – Lockdown, který platí od poloviny prosince, bude nejen prodloužen, ale také dále zpřísněn, jak vláda tento týden rozhodla. Der Name Walter gehörte von der Mitte der 1890er Jahre bis zur Mitte der 1920er Jahre zu den zehn meistvergebenen Vornamen für Jungen in Deutschland. – Jméno Walter patřilo od poloviny 90. let 19. století do poloviny 20. let 20. století k deseti nejčastěji dávaných křestních jmen pro chlapce v Německu. . . . Mitte je nejcentrálnější čtvrť Berlína. Skládá se ze šesti dílčích částí: Mitte, Gesundbrunnen, Hansaviertel, Moabit, Tiergarten, Wedding. Wien Mitte je vídeňský dopravní uzel v blízkosti centra města. Je zcela pod zemí a má hlavní vchod na Landstraße Hauptstrasse, nedaleko od Stubentoru. Kromě regionálních a S-Bahn vlaků ÖBB zde zastavují také tramvajová linka O a autobusová linka 74A. Je tu i stanice metra pod názvem Landstraβe, kde můžete přestoupit na linky U-Bahn U3 a U4. Končí tu City Airport Train, který poskytuje nepřetržitou dopravu na vídeňské mezinárodní letiště. Stanice prošla rozsáhlou rekonstrukcí a nachází se pod novým nákupním centrem.
  “Mitte” ist ein Begriff aus der Geographie und bezeichnet den zentralen Bezirk einer Stadt oder Region.  “Mitte” je zeměpisný termín a odkazuje na centrální obvod města nebo regionu. In Deutschland gibt es mehrere Stadtteile und Bezirke, die den Namen “Mitte” tragen, wie zum Beispiel Berlin-Mitte oder Frankfurt am Main-Mitte.  V Německu existuje vícero čtvrtí, které nesou název „Mitte“, jako je Berlin-Mitte nebo Frankfurt nad Mohanem-Mitte.   in der Mitte einer Stadt – uprostřed města In der Regel befinden sich in der Mitte einer Stadt wichtige Sehenswürdigkeiten, Regierungsgebäude, Einkaufsstraßen und Verkehrsknotenpunkte.  V centru města se obvykle nacházejí důležité památky, vládní budovy, nákupní ulice a dopravní uzly.   ab durch die Mitte – hovorově: rychle pryč (Wir trinken nur schnell einen Kaffee und dann ab durch die Mitte! – Dáme si jen rychle kávu a pak rychle pryč!)    

komentář