Angst, die (Ängste) – strach, úzkost, obava

––––––––––

die Angst      die Ängste
der Angst     der Ängste
der Angst     den Ängsten
die Angst      die Ängste

Angst greift um sich. – Strach je na denním pořádku/Vytváří se klima strachu.

img 2726 1

komentář