Bank, die (Bänke) – lavice, lavička

die Bank    die Bänke
der Bank   der Bänke
der Bank   den Bänken
die Bank    die Bänke

Sein Buch liegt auf der Bank. – Jeho kniha leží na lavici/lavičce.
sich auf eine Bank setzen – sednout si lavičku

 

Eine Bank besteht aus einer Sitzfläche und oft auch einer Rückenlehne, die auf Beinen oder einem Gestell steht.  Lavice se skládá ze sedáku a často i opěradla, které stojí na nožičkách nebo rámu.

Bänke können aus verschiedenen Materialien wie Holz, Metall oder Kunststoff hergestellt werden und sind in verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich.  Lavice mohou být vyrobeny z různých materiálů, jako je dřevo, kov nebo plast, a mohou mít různé velikosti a provedení.

Bänke werden häufig in öffentlichen Bereichen wie Parks, Schulhöfen oder Bahnhöfen aufgestellt, aber auch in privaten Gärten oder auf Terrassen genutzt.  Lavičky se často umisťují na veřejných prostranstvích, jako jsou parky, školní dvory nebo nádraží, ale své uplatnění najdou i v soukromých zahradách nebo na terasách.

 

komentář