Erzeugnis, das – výrobek, produkt, tovar

Bier zählt zu den wichtigsten Erzeugnissen dieses Landes. – Pivo je jedním z nejdůležitějších produktů této země.
 

komentář