irgend

Předpona odpovídající české příponě –koli. Podle dřívějšího pravopisu se irgend psalo zvlášť.

Sie sprach mit irgendjemand Unbekanntem. – Mluvila s někým neznámým.
Kann mir irgendjemand helfen? – Může mi někdo pomoci?
Kann nicht irgendjemand die Zeit zurückdrehen? – Nemůže někdo vrátit čas?
Für die Welt bist du irgendjemand, aber für irgendjemand bist du die Welt. – Pro svět jsi kdokoli, ale někoho jsi (celý) svět.

Unser Regisseur  will nicht irgendjemanden für die Hauptrolle. – Náš režisér nechce do hlavní roli jen tak někoho.

Sie könnte sie von irgendwoher bekommen. – Mohla to dostat odkudkoli.

irgendwer kdokoli
irgendjemand kdokoli/někdo
irgendeiner kdokoli/někdo
irgendetwas cokoli
irgendwie jakkoli
irgendwann kdykoli
irgendwo kdekoli

Další tabulka ukazuje, že složeniny s wer a jemand se skloňují jako tato zájmena:

irgendwer irgendjemand
N. irgendwer irgendjemand
G. irgendwessen irgendjemandes
D. irgendwem irgendjemand (em)
A. irgendwen irgendjemand (en)

komentář