ruhen – odpočívat, být v klidu, být nečinný

 

 

  • “Ich werde heute den ganzen Tag ruhen.” (Dnes celý den budu odpočívat.)
  • “Die Maschine hat seit Tagen geruht.” (Stroj byl několik dní nečinný.)
  • “Unsere Freundschaft ruht nun seit vielen Jahren.” (Naše přátelství už mnoho let dřímá.)
  • “Die Entscheidung über den Fall ruht in den Händen des Richters.” (Rozhodnutí o případu zůstává v rukou soudce.)
 • Kolokace:

  • ruhender Vertrag (pozastavená smlouva)
  • in Ruhe lassen (nechat na pokoji)
  • ruhende Arbeitsverhältnisse (nečinné pracovní vztahy)
  • ruhende Gewerbe (nečinné živnosti)
  • in Frieden ruhen (odpočívat v pokoji)

 

 
 

komentář