Tagesordnung, die – pořad jednání

 

Tagesordnung der Betriebsratssitzung – pořad jednání závodní rady

an der Tagesordnung – na pořadu dne

komentář