Erstellung – příprava

Die Erstellung des Bebauungsplanes kostet zu viel Zeit. – Vytvoření rozvojového plánu trvá moc dlouho.
Erstellung von Kostenvoranschlägen – příprava odhadů nákladů

komentář