human – humánní, lidský

Für Berlin Mitte es sind echt humane Preise. –

Na Berlin Mitte to jsou skutečně humánní ceny.

komentář