jäten – plít, vykořenit plevel, vytrhat plevel

= Unkraut aus einem Garten oder Feld zu entfernen – odstraňovat plevel e zahrady nebo pole

Beim Jäten werden die unerwünschten Pflanzen von Hand oder mit Werkzeugen wie einem Unkrautstecher oder einer Hacke entfernt.  Při pletí se nežádoucí rostliny odstraňují ručně nebo pomocí nástrojů, jako je plečka nebo motyka.

komentář