Meter – metr

  • “ein Meter” – jeden metr: Zuměřil jsem jeden metr látky.
  • “zwei Meter” – dva metry: Tyhle záclony mají délku dva metry.
  • “Meter lang” – dlouhý jeden metr: Kabel je jednoho metru dlouhý.
  • “Meter hoch” – vysoký jeden metr: Plot je jednoho metru vysoký.
  • “Meter tief” – hluboký jeden metr: Ta jáma je hluboká jeden metr.
  • “Meter pro Sekunde” – metr za sekundu: Rychlost vody byla jeden metr za sekundu.
  • “pro Quadratmeter” – na metr čtvereční: Vítejte v obchodě, cena je 20 eur za metr čtvereční.

“Meter” ist eine Maßeinheit für Längen und Entfernungen im internationalen Einheitensystem (SI).  “Metr” je jednotka měření délek a vzdáleností v mezinárodní soustavě jednotek (SI).

Ein Meter entspricht der Länge einer Strecke, die das Licht im Vakuum während der Dauer von 1/299.792.458 Sekunden zurücklegt.  Jeden metr je vzdálenost, kterou urazí světlo ve vakuu za 1/299 792 458 sekundy.

Der Meter ist eine Basiseinheit und wird oft durch Präfixe wie “Kilo-” (1000 Meter), “Milli-” (0,001 Meter) oder “Mikro-” (0,000001 Meter) ergänzt.  Metr je základní jednotkou a je často doplněn předponami jako „kilo-“ (1000 metrů), „mili-“ (0,001 metru) nebo „mikro-“ (0,000001 metru).

 

komentář