Priester, der (Priester) – kněz

množné číslo: die Priester

jemanden zum Priester weihen – vysvětit někoho na kněze

abgefallener Priester – odpadlý kněz

 

“katholischer Priester” – katolický kněz

“evangelischer Priester” – evangelický kněz

 

“Priesterweihe” – kněžské svěcení

“Priesterseminar” – kněžské seminarium

“Priestertum” – kněžství

“Priesteramt” – kněžský úřad

“Priesterberuf” – kněžské povolání

komentář