Priester, der (Priester) – kněz

množné číslo: die Priester

jemanden zum Priester weihen – vysvětit někoho na kněze

abgefallener Priester – odpadlý kněz

komentář